Sveriges ledande inköpskonsultbolag

Inköpskonsult med kunskap inom både direkta inköp och LOU.

Stor erfarenhet

Tillsammans besitter vi över 40 år inköpskunskap inom både privata och offentliga upphandlingar.

Professionell personal

Med bakgrunder som vd och kategorichef har vi även möjligheten att komplettera kunden inom områden som organisation och processbeskrivning.

Tidseffektiva

Vi har kunskap inom både direkta upphandlingar samt LOU/LUF och kan genom detta hjälpa er för en tidseffektiv upphandling. Vi har arbetat både inom retail, livsmedel och marknadstjänster som exempel.

Kunskapsområden

Offentlig upphandling (LOU / LUF) Fler än 6 års kunskap inom offentliga upphandlingar. Stor erfarenhet av att utifrån ett företags uppförandekod arbeta fram och följa upp CSR-kravställningar inom olika inköpsområden.

Hållbara inköp

Stor erfarenhet av att utifrån ett företags uppförandekod arbeta fram och följa upp CSR-kravställningar inom olika inköpsområden.

Avtalsjuridik

Erfarenhet och intresse av att utforma och hantera komplexa ramavtal på såväl nationell som internationell nivå. Samarbetar i nuläget med Advokatfirman Wåhlin.

Förhandling

Erfaren internationell förhandlingsledare som har utvecklat en samarbetsinriktad förmåga att skapa värde för alla parter i en förhandling.

Strategiskt, tvärfunktionellt och kategoristyrt inköp

Tidigare inköpschef och kategoriansvarig med stor vana att analysera en inköpsverksamhet och utveckla inköpskategorier via ett tvärfunktionellt arbetssätt.

Lagen om Offentlig Upphandling

Besitter flera års kunskap av inköp inom LOU/LUF. Erbjuder en tjänst mot fast uppstartsavgift där vi hjälper kunden bevaka pågående upphandlingar samt hjälpa dem utforma dokumentation och presentera ett vinnande anbud mot en satt procent av vinnande kontraktsvärde.

Styrande dokument

Tidigare arbete med att effektivisera inköpsprocessen genom att införa styrande dokument och utvärderingsmallar.

Om oss

Bakgrund

Tillsammans besitter vi över 40 år av inköpskunskap inom både privata och offentliga upphandlingar.

Med bakgrunder som vd och kategorichef har vi även möjligheten att komplettera kunden inom områden som organisation och processbeskrivning. Djupa kunskaper inom livsmedel, konsumentköp samt indirekta upphandlingar finns.

Menyplanering 1.0

Vi har tagit fram ett verktyg i FileMaker riktat åt restauranger och storhushåll där de enkelt får koll på sortiment, upphandlade priser samt portionskalkyerna.

Med enkla medel digitaliserar vi recepten och hjälper till att ta fram ett tydligt underlag för både upphandling och för övergripande kontroll.

Metod

Arbetsmetod Och Referenskunder

Behovsanalys

Vi träffas för att analysera vilka eventuella behov kunden har.

Upphandlingsmaterial

Tillsammans med kunden tar vi fram befintliga leverantörer samt nuvarande sortiment som skall handlas upp. Vi har kunskap om både LOU/LUF och privata upphandlingar. 

Prisförhandling

 Vi hjälper till med förhandling av nya eller befintliga leverantörer. Tillsammans har vi över 40 år av förhandlingsvana.

Efterkalkyl

Vi kan hjälpa kunden följa upp resultaten mot beräkningar. Det har visat sig att det ofta finns ett behov för detta även om man har avtal med exempelvis grossister.

Processbeskrivning

När vi fått en uppfattning om kundens behov och hur det ser ut idag kan vi ta fram en processbeskrivning för att visa en möjlig väg framåt samt effektiviseringslösningar.

Digitalisering av recept

Vi har ett eget system där vi enkelt kan lägga in samtliga recept för att dels ta fram kostnads-, efterkalkyl och upphandlingsunderlag. Under tidig höst är målet att vi som enda bolag kan erbjuda både receptskrivning/näringsberäkning samt upphandlingsmaterial i ett system. 

Vi kan samköras med MISHI idag.

Referenskunder

Vi har idag 7 produktionskök som tillsammans producerar ungefär 11 000 luncher plus mellanmål och frukostar dagligen.

Eatery

Eatery har idag 7 produktionskök som tillsammans producerar ungefär 11 000 luncher plus mellanmål och frukostar dagligen. Vi tillhandahåller tjänster som omfattar dels digitalisering av recept, framtag av kalkyler (före/efter) samt upphandlingsmaterial mot leverantörer. Vi tillhandahåller även en tjänst där vi kontrollerar att samtliga förhandlade anbudspriser stämmer mot avtal veckovis. Kunden har med ett lättöverskådligt grundsortiment möjlighet att komponera menyer digitalt dels för att hålla nere antalet produkter men även kostnaderna. Utöver ett tydligt avtalat sortiment har kunden behov av att lätt kunna köpa rätt produkt till rätt pris om en slutkund önskar en meny utöver bassortiment.

European Spallation Source

Som ledande forskningscenter skall ESS, inklusive industri- och laboratoriebyggnader, kontorslokaler och gästboenden, rymma upp till 3000 forskare årligen. ESS kommer att vara ett miljömässigt hållbart, ett världsklass forskningscenter med en innovativ arkitektonisk design i linje med det omgivande landskapet. I arbetsuppgifterna som inköpskonsult på plats följer vi utvecklingen och handlar upp både material och tjänster löpande.

Stella Futura AB

Stella Futura AB erbjuder skräddarsydda och optimerade hållbara energilösningar för en hållbar och långsiktig global tillväxt. De 17 hållbara utvecklingsmålen behöver globalt samarbete och överbrygga mellan alla intressenter. Våra uppgifter omfattar stöd vid upphandlingar och framtagning av styrande dokument.

Läs våra artiklar

​Läs våra senaste nyheter​.

Menyplanering 1.0

LÄS VÅRA ARTIKLAR Facebook Instagram Linkedin VIEW ALL POST I en icke namngiven organisation eller kommun har man t.ex. tre olika system för att beräkna

Read More »

Följ oss på sociala medier

Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin​.

Kontakta oss

Made by T AB – Your goals. Our achievements.

+46 708-76 13 11 |  therese.anselmsson@madebyt.se

Telefontid

Måndag – fredag: 9:00 – 17:00